Matemātikas spēles paraugs.

Viens no projekta uzdevumiem ir izveidot vienkāršu spēli ar matemātikas elementiem.

Šeit ir mūsu attīstības centra metodiķes Beātes Teteres izveidotais materiāls. Izmēģiniet to!

Spēle „Saskaitīšana un atņemšana līdz 30”

Nepieciešamais aprīkojums:

Atstarotājs vai interaktīva tāfele

Pogas (vismaz 20 pogas katram bērnam)

Kurpju auklas (1 gabals katram bērnam)

Saite https://wordwall.net/resource/3332505

Kā spēlēt? Katrs bērns iegūst vienu kurpju auklu, uz kuras ir 10 pogas. Spēlētāji veic savu kustību pa vienam. Skolotājs katram spēlētājam izvelk kartīti ar matemātikas darbību (saskaitot vai atņemot). Spēlētājam jāpievieno vai jāatņem pogas savai kurpju auklai.

Piemēri

1. Spēlētājam ir 10 pogas. Skolotājs izdod karti „+7”. Spēlētājiem jāpievieno 7 pogas savai kurpju auklai. Pēc pievienošanas spēlētājam jāpasaka
vai jāuzraksta šī matemātiskā darbība: 10 + 7 = 17

2. Spēlētājiem ir 16 pogas. Skolotājs izsniedz karti „- 12”. Spēlētājiem no viņa kurpju auklas jāatņem 12 pogas. Pēc atņemšanas spēlētājam jāsaka
vai jāuzraksta šī matemātiskā darbība: 16 – 12 = 4

Šajā spēlē spēlētāji izmanto savas maņu prasmes, tādējādi viņiem ir iespēja saņemt, interpretēt un efektīvi izmantot informāciju, ko sniedz
viņu maņas: redze, dzirde un pieskāriens. Šī spēle arī dod noderīgu kontekstu matemātikas izmantošanai.