Matemātikas nedēļa sākumskolā

2018.gada 6.novembrī 1. – 4. klašu skolēniem notika matemātikas pasākums “Sver,mēri,salīdzini”, kurā skolēni parādīja praktiskās iemaņas matemātikā. Skolēni tika sadalīti pa klašu grupām. Matemātiskos uzdevumus sagatavoja skolotāja Gaida Stankeviča. Katrai klasei tika iedalīta lapa ar uzdevumiem.

Pirmais uzdevums bija svēršanās. No sākuma katrs skolēns mēģināja noteikt savu aptuveno svaru. Pēc tam to noteica ar svaru palīdzību un salīdzināja, cik tuvu bija patiesībai. Nobeigumā tika saskaitīts visu skolēnu svars kopā.

  

Otrais uzdevums bija garuma mērīšana. No sākuma katrs skolēns mēģināja noteikt savu aptuveno auguma garumu. Pēc tam to noteica ar mērlentes palīdzību un salīdzināja, cik tuvu bija patiesībai. Vēlāk tika saskaitīts visu skolēnu garums kopā.

  

Paldies visām skolotājām!

Sākumskolas MK vadītāja Sintija Lapsa
26.11.2018.