Matemātikas nedēļa sākumskolā

No 2. novembra līdz 6. novembrim 2.klasē un 3./4. klasē notika starppriekšmetu pasākums-matemātikas nedēļa “Vēro! Mēri! Raksti!”.

2. klases skolēni darbojās praktiski. Vispirms prognozēja priekšmetu svaru un savu svaru. Pēc tam skolēni nosvērās paši un nosvēra priekšmetus. Prognozējamo svaru salīdzināja ar reālo svaru.

3./4. klases skolēni nosvērās ar ķirbi. Tad nosvēra tikai ķirbi un aprēķināja savu svaru. Skolēni pārbaudīja savus aprēķinus, nosveroties paši.

3./4. klases skolēni iepazinās ar robotiku. Skolēni ar programmas palīdzību lika robotam veikt dažādus uzdevumus – iet uz priekšu un atpakaļ, pagrozīt galvu, mainīt virzienu, saveicināties u.c.

Individuālā darba skolotājā Z.Rumbeniece izvietoja gaitenī atgādnes reizināšanas prasmju nostiprināšanai brīvos brīžos.

Matemātikas nedēļas ietvaros sākumskolas skolotājas vēroja kolēģu stundās un dalījās pedagoģiskā pieredzē.

Paldies skolēniem un skolotājām S.Lapsai, G.Stankevičai, Z.Rumbenicei.

Fotogrāfijas skatīt galerijā.

Sākumskolas MK vadītāja V.Ragēvičiusa