Marts – Vitamīnu mēnesis

Marts – Vitamīnu mēnesis

Marts ir pirmais pavasara mēnesis. Pavasarī, kad iztērētas visas enerģijas rezerves, kas rudenī bija uzkrātas ziemai, laiks ķerties pie pirmajiem pavasara zaļumiem.

Zaļumi ir vērtīgs vitamīnu un minerālvielu avots. Kā, kur un kā tos iegūt pēc iespējas ātrāk?

Pilnveidojot praktiskā darba iemaņas, skolēni paši sēja, stādīja, kopa un izmantoja uzturā. Vitamīni tika audzēti gan pašiem sev, gan saviem mājas mīluļiem.

Marts – Vitamīnu mēnesis Marts – Vitamīnu mēnesis Marts – Vitamīnu mēnesis

Marts – Vitamīnu mēnesis  Marts – Vitamīnu mēnesis

Marts – Vitamīnu mēnesis Marts – Vitamīnu mēnesis

5.-12. klašu internāta skolotāji
09.04.2021.