Mārtiņdienas svinības

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni mūsu tautas svētki, iezīmējot pieguļas un ganu laiku beigas, apkūlības. Šī diena, 10. novembris, pēc saules kalendāra iezīmē viduspunktu starp Miķeļiem – rudens saulgriežiem un Ziemassvētkiem – ziemas saulgriežiem.

Mārtiņam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai tek mans kumeliņš
Deviņiem celiņiem.

Šī latviešu tautasdziesma stāsta par senu latviešu rituālu, kad pirmssvētku vakarā stallī kāva gaili, lai zirgi ziemu pārciestu bez slimībām un likstām.

Mēs, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas saime, gaili gan nekāvām, bet, lai atvairītu visādas slimības un likstas, Mārtiņdienā līksmi un no visas sirds skandinājām, rībinājām, rotājām, dziedājām un svinējām. Jo Mārtiņos taču beidzas klusais – veļu laiks, tāpēc jau arī svētki bija pilni ar jautrām izdarībām. Pārģērbāmies dažādās dzīvnieku maskās un devāmies vērot dabu, lai pareģotu turpmākos laika apstākļus.

Lai veselība un priecīgs prāts!