Mārtiņdiena mūsmājās

Sanāciet, Mārtiņbērni!
Seni ticējumi vēsta, ka pēc Saules kalendāra Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas saulgriežiem Ziemassvētkiem. Šo jauko latviešu tautas tradīciju 07.11.2019. godā cēla arī mazie pirmsskolnieki no Valmieras Gaujas krasta vidusskolas –attīstības centra. Līdz ar pirmo rīta gaismiņu, kad pa pelēcīgi pielijušām ielām, bērni steidzās uz bērnudārzu, pagalmā visus pārsteidza skanīga gaiļa dziesma – mūs priecēja īsts Mārtiņgailis ar savu dāmu. Visā iestādē valdīja svētku noskaņa, ņirbēja un skanēja. Bērnudārza gaiteņos rosījās krāšņie “ķekatnieki”, kas gāja gan ciemos, gan uzņēma ciemiņus, un, protams, visi mielojās ar pašu gatavotiem gariem cienastiem. Tas vēl nebija viss! Kad, tā labi pacienājušies un izciemojušies, visi devās uz pagalmu, kur ķekatniekus sagaidīja vietējā mūzikas grupa (mūzikas skolotāju vadībā) ar lielajiem ķekatniekiem, visi – lieli un mazi griezās dejās, gāja rotaļās un lustīgi priecājās.
Lai visiem priecīga Mārtiņdiena!

skolotājas Sigita Geca, Mārīte Klapenkova, Anda Ābola, Santa Dubkeviča, Gunta Dundure, 08.11.2019.