Mārtiņdiena

10. novembrī, 1. – 4. klašu skolēniem, notika Mārtiņdienai veltīts pasākums. Salīdzinot ar citiem gadiem šī Mārtiņdiena bija īpaša, jo tika novadīta īpašos apstākļos. Skolēnus un skolotājus ar Mārtiņdienas tradīcijām iepazīstināja Mārtiņdienas melnais gailis. Katrai klasei tika iedota materiālu mapīte ar interesantiem aprakstiem par dažādiem mitoloģiskiem tēliem, darba lapām, ticējumiem un tautasdziesmām. Arī šogad notika neliels tirdziņš, jo mums par patīkamu pārsteigumu vecāki bija iesaistījušies un palīdzējuši sagatavot dažādus suvenīrus un interesantas lietiņas tirgošanai. Pie pašas tirgošanas bērni gan netika, to darīja klašu skolotājas, jo mēs ievērojām drošības noteikumus. Mārtiņdienas gailis pa vienai klasei veda bērnus pie tirgošanās stendiem, kas bija izvietoti pie klašu durvīm (klašu skolēni iepriekš izlozēja savu numuriņu, kura klase pēc kārtas dosies iepirkties). Lai gan viss šogad notiek mazliet savādāk, nedaudz neierastāk, tomēr arī šajos apstākļos mēs mācāmies svinēt svētkus un priecāties.

Liels paldies visiem vecākiem, kas piedalījās skaisto suvenīru gatavošanā! Paldies arī skolēniem un skolotājiem par jauko, neierasto pasākumu.

Internāta skolotājas: G.Mežule un A.Treija