Manas vērtības un karjeras izvēle

Decembra sākumā, VGV-AC 7. klases skolēni aktīvi piedalījās karjeras atbalsta nodarbībā „Manas vērtības un karjeras izvēle.” Grupas nodarbības mērķis bija rosināt skolēnus apzināties un noteikt tās vērtības, kas ir svarīgas personīgi viņam un konkrēti izvēlēto profesiju pārstāvjiem.

Skolēni caur aktīvu darbošanos individuāli, izvērtēja sev noderīgās un ne tik noderīgās dzīves un darba vērtības un aizdomājās par vērtību saistību ar profesionālo karjeru, kā arī ieguva dziļāku izpratni par konkrēto vērtību būtību, jēgu. Apgūtās zināšanas cieši saistītas arī sociālo zinību mācību priekšmeta apguvi.

Liels paldies par sadarbību internāta skolotājai Sandrai Grāvītei un surdotulkam Ingai Upesjurei par cītīgu vērtību skaidrošanu.

Pedagogs karjeras konsultants: Lolita Eklone