Manas Latvija dzimšanas diena

Latviju- spēlēja spēli , atbildot uz dažādiem jautājumiem, iepazina Latvijas karoga īsto sarkano krāsu, salika puzli par Latvijas novadiem. Klases darbs, kopā ar skolotājiem, bija sagatavot mūsu mazo Latviju ar attiecīgu attēlu: Latvijas pilsētas Vidzemē un Latvijas galvaspilsēta Rīga, Latvijas pilis un muižas, novadu tautas tērpi, latvju zīmes, latviešu tautiskie raksti, koki, putni, dzīvnieki, pļavas un dārza puķes. Šos darbiņus katra klase prezentēja kopējā pasākumā, izveidojot skaistu mūsu Lielo Latviju pie sienas internāta atpūtas telpā. Vēl kopīgi izspēlējām spēli, atbildot uz jautājumiem par Latviju, tās tradīcijām, simboliem, teritoriju.

Sirsnīgs paldies mūsu radošajām skolotājām un atsaucīgajiem bērniem!

Internāta skolotāja Alda Treija