Manas kompetences profesijas izvēlē

Trešdien, 25.novembrī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra 8.klases skolēni aktīvi iesaistījās karjeras atbalsta grupas nodarbībā “Manas kompetences profesijas izvēlē” ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Profesijām ir noteiktas prasības, un to veikšanai arī ir nepieciešamas atbilstošas kompetences jeb prasmes. Piemērotību konkrētam darbam nosaka personīgās dotību jomas.

Karjeras nodarbības mērķis bija rosināt skolēnus analizēt savas personīgās prasmes, identificēt dotību jomas, salīdzināt to, kāda ir cilvēka pašuztvere, un to, kāds ir apkārtējo priekšstats par viņu, kā arī radīt skolēnu interesi un izpratni par profesiju daudzveidību un to saturu. Skolēni individuāli darbojoties mēģināja atšķirt un sagrupēt fiziskās, garīgās, sociālās un psiholoģiskās dotības un izveidot savu individuālo profesionālo profilu.

Šis uzdevums grupas dalībniekiem palīdzēja identificēt savas kompetences jeb prasmes, lai pēc tam varētu veikt prasību un atbilstības salīdzināšanu – cik lielā mērā manas kompetences un dotības atbilst tām, kas tiek pieprasītas darba tirgū. Tā darbojoties skolēni iemācījās metodi, kā reāli var izslēgt tās profesijas, kurās viņiem ir nepieciešamās prasmes un izvērtēt kādu cilvēkam nav.

Paldies audzinātājai Guntai par atbalstu un sadarbību, kā arī 8.klases skolniecei Laurai par veiksmīgu iejušanos surdotulka lomā!

Bildes aplūkojamas galerijā.

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone