Mana novada teika

22. februārī 1. – 4. klašu skolēni sanāca uz pasākumu, veltītu Latvijas simtgadei „Mana novada teika”. Skolēni atnāca ar mājās sagatavotajām teikām, ko kopā ar vecākiem, citiem ģimenes locekļiem meklēja grāmatās, internetā, rakstīja un ilustrēja tās. Skolēni pastāstīja  kādā novadā dzīvo, kādu teiku  ir atveduši uz skolu, kas no ģimenes locekļiem palīdzēja veikt darbiņu. Savus darbiņus skolēni izvietoja pie Latvijas kultūrvēsturisko novadu nosaukumiem. Visvairāk darbiņu tika Vidzemei. Diviem skolēniem bija teikas no Kurzemes, diviem – no Zemgales. Viena teika nāca no Latgales.

Skolēnus, pedagogus un skolēnu vecākus ar saviem priekšmetiem iepriecināja skolas instrumentālais ansamblis. Paldies skolotājai Anitai Reinartei.

Internāta skolotājas saka paldies arī tiem vecākiem, kas atbalstīja, palīdzēja saviem bērniem veikt šo darbiņu. īpašs paldies:

1. – 2. klase:

Lindas Gailītes ģimenei

Gintas Glāznieces ģimenei

Pauļa Reinalda ģimenei

2. klase:

Āra Mežieļa ģimenei

Artūra Ašmaņa ģimenei

Ritvara Hāna ģimenei

3. klasei:

Reiņa Brūveļa ģimenei

Melisas Slaidiņas ģimenei

Amandas Negerejas ģimenei

Letīcijas Vandas Graubicas ģinenei

Ances Āboliņas ģimenei

4. klasei:

Artūra Bērta ģimenei

Jāņa Liniņa ģimenei

Annas Marijas Tukišas ģimenei

1./2.d klasei:

Nika Daniela Vimbas ģimenei

3./4.d klasei

Pētera Roguļa ģimenei

Laura Vītola ģimenei

Sindijas Mūrnieces ģimenei

Daniela Rakecka ģimenei

1. – 4. klašu internāta skolotāju MK