Mana nākotnes profesija

Ceturtdien, 8. oktobrī, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā, notika karjeras atbalsta pasākums 8. un 9. klases skolēniem. Skolēni tika rosināti domāt par savas nākotnes profesiju, kas nebūt nav vienkāršs jautājums. Kā gan pusaudzis var atrast savu īsto vietu darba tirgū, ja profesiju ir tūkstošiem, bet jāizvēlas kaut kas viens priekš sevis.

Gudri cilvēki saka, ka viena no svarīgākajām lietām dzīvē ir atrast sev piemērotāko profesiju, jo darbā pavadām lielāko daļu laika, turklāt, ja darīsi to, kas tev patiesībā ir lemts, neizpaliks arī panākumi.

Lai palīdzētu skolēniem izvēlēties piemērotāko profesionālo jomu, skolēni pildīja J. Kļimova testu un noslēgumā atbilžu lapās apkopojot savus iegūtos rezultātus, varēja noskaidrot tikai sev piemērotākās profesionālās jomas un profesijas, rosinot viņus par to sākt domāt jau šobrīd.

Tests palīdzēja izanalizēt sīvas individuālās spējas un intereses-ko es varu, ko es spēju, ko man patīk darīt un ko nē, ko es vēlos darīt, līdz ar to skaidrāk saprast sev piemērotākās profesiju jomas, izvēloties no 5 profesiju grupām sev piemērotāko pēc iegūtajiem testa rezultātiem- cilvēks- daba, cilvēks- tehnika, cilvēks un zīmju sistēma, cilvēks māksla, cilvēks – cilvēks profesionālajām jomām, kā arī skaidrāk apzināties savas reālās karjeras izvēles iespējas un profesijas.

Kopumā visi 8., 9. klases skolēni ar interesi piedalījās nodarbībā un ieguva konkrētāku priekšstatu un atbildes uz jautājumu- kā un kur meklēt savu nākotnes profesiju.

Paldies par sadarbību visiem 8., 9 .klases skolēniem , viņu klases audzinātājām Baibai un Guntai, kā arī surdotulkam Līgai.

Pasākums notika ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Pedagogs karjeras konsultants: Lolita Eklone
8.10.2020.