„Mana Latvija. Mana skola.”

Ikvienam ir sava dzimšanas diena. Arī mūsu skolai un Latvijai. Kopā svinam un suminām skolas 145 gadus un Latvijas 102 gadus.

Sagaidot šos īpašos notikumus, 1. – 4., 3./ 5.b, 4./6.c, 4./9.e, 7./9.c klašu skolēni piedalījās viktorīnā „Mana Latvija. Mana skola.” Atbildot uz viktorīnas jautājumiem, skolēni parādīja savas zināšanas par mūsu skolu un Latviju. Kopīgi izzinājām cik Latvija ir maza pasaules telpā, bet mūsu zemē ir tik daudz, ar ko varam lepoties. Skolēni vairāk uzzināja par skolas himnas autoru – Rietekli, skolas pirmo direktoru – V. Švēdi.

Vēlot daudz laimes skolai un Latvijai, katrs skolēns pagatavoja dāvanu – spēka zīmi „Auseklīti”, lai katrs ar lepnumu var teikt: „Te ir Latvija. Te ir labi!. Te ir skola. Te ir labi!” Mīļš paldies visām internāta skolotājām un auklītēm par sadarbību.

Internāta skolotājas G.Giruca, E.Keiša
17.11.2020.