Māksla kā terapija Florencē

Gunita Mežule, internāta skolotāja

Kursi Florencē

Oktobra brīvlaikā no 21. – 26. oktobrim man bija iespēja piedalīties kursos Itālijā. Erasmus + programmas ietvaros tika piešķirts finansējums mācību mobilitātes īstenošanai. Mani izvēlētie kursi bija Europass Teacher Acadey organizēti. Tie notika Itālijā, Florencē. Kursu nosaukums: “Art as therapy: self-expression and special needs in art education” (latviskais tulkojums: Māksla kā terapija: pašizpausme un īpašās vajadzības mākslas izglītībā).

Pirms doties vienai uz svešu valsti mācīties, satraukums bija liels.

Laika apstākļi Itālijā bija nepieredzēti silti. Arī vietējiem iedzīvotājiem tie likās neraksturīgi oktobra noslēgumam. Mācības notika senlaicīgā celtnē ar skaistām kolonnām un masīvām kāpnēm. Vispirms sarakstos bija jāatrod savs vārds un uzvārds un tad jādodas uz norādīto telpu. Mūsu grupas sastāvs bija ļoti raibs – 1 pārstāve no Horvātijas, 1 no Tanzānijas, 3 no Vācijas, 1 no Kipras, 2 no Francijai piederošas salas Martinikas, 1 no Somijas un mēs 2 no Latvijas. Jā, man par pārsteigumu, mūsu grupā bija skolotāja no Rīgas angļu ģimnāzijas. Kursus vadīja jauns vīrietis Dāvids Bassano, psihoterapeits, kurš specializējies geštaltterapijā. Kursi notika rīta grupā no pulksten 9.00 – 14.00. Pēcpusdienas tika pavadītas, apskatot skaisto Florences arhitektūru un muzejus. Pirmajā dienā visi dalībnieki rādīja savas sagatavotās prezentācijas par skolām un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Dāvids iepazīstināja ar paredzēto kursu programmu. Otrajā dienā mums bija dažādas relaksācijas nodarbības, kas saistītas ar elpošanas vingrinājumiem, mācījāmies sajust savu ķermeni un veidot kontaktu ar otru cilvēku. “Tikai saprotot un atbrīvojot sevi, mēs spējam radīt,” tā mums teica Dāvids Bassano. Nodarbībās daudz tika stāstīts un rādīts par dažādiem mākslas veidiem un mākslinieku darbiem. Pēc teorijas tika uzdoti dažādi uzdevumi arī mums. Piemēram, jāzīmē zīmējums tikai no punktiem vai tikai, velkot līnijas. Bija uzdevumi, kas saistīti ar fotografēšanu. Fotografējām gan sevi, gan kolēģus, bet jāizvēlas bija kaut kas, kas raksturo otru cilvēku. Pēc tam fotogrāfijas prezentējām un stāstījām, kāpēc man tieši tā lieta vai ķermeņa daļa liekas svarīga (acis, lūpas, kāda rota, pulkstenis vai rokas). Tādā veidā uzdodot dažādus interesantus uzdevumus, mums tika attīstīts radošums, pozitīva domāšana.

Katras nodarbības beigās mums vienā vārdā bija jāpasaka, kas šajā dienā man bija galvenais, ko es ieguvu no nodarbībām.

Piektdien, 25. oktobrī, mums visiem tika pasniegti sertifikāti par dalību kursos.

Šādi kursi būtu ieteicami visiem, kas interesējas par mākslu, radošumu un psiholoģiju, jo mākslai ar psiholoģiju ir daudz kopīga.

Liels paldies Daigai Ramatai, kura man palīdzēja nokļūt šajā mākslas pasaulē!