Mājturības un tehnoloģiju priekšmetu skolas olimpiāde

Mājturības un tehnoloģiju metodiskā komisija gadu noslēdza ar skolēnu darbu izstādi, kas bija skatāma gan skolēniem, gan vecākiem. Janvāri sākām ar Mājturības un tehnoloģiju priekšmetu mācību olimpiādi, kas notika meitenēm 31.janvārī un zēniem 5.februārī.Meitenes olimpiādes pirmajā daļā pārbaudīja savas zināšanas un erudīciju dažādos uzdevumos, otrajā daļā  veica praktisko darbu. Praktiskajā darbā meitenes 5.-7.klasei darināja izšuvumu, ko vēlāk iestrādās apsveikuma kartiņās.8.-9.klašu meitenes darināja gleznu ar diega tinumiem un radošu izdomu jebkurā rokdarba tehnikā. Gleznām  kā iedvesmas avoti tika izmantoti attēli ar dabas skatiem .Vēlāk šīs gleznas tiks ieliktas rāmīšos un greznos skolas sienu.

Zēni veica tikai praktisko darbu, izgatavojot palikni ziepēm. Darbs bija ļoti darbietilpīgs, kas prasīja lielu koncentrēšanos,pacietību, precizitāti un  patstāvīgas darba iemaņas Ne visi skolēni spēja darbu pabeigt.

Lai skolēniem radītu lielāku interesi, katru gadu tiek mainītas olimpiādes praktisko darbu tehnikas.Olimpiāde ilga 3 stundas un rezultāti visiem dalībniekiem redzami viņu darbos. Labākie zēni turpina gatavoties ārpusskolas olimpiādēm.

Vietu sadalījums ir šāds:

5.-7. klašu grupā

Meitenēm

  1. vieta Daniela Šīrante
  2. vieta Laura Balode

3.vieta Ivonna Marija Bite unKitija Kalnača

Zēniem

  1. vieta Jānis Elmārs Liniņš
  2. vieta Reinis Hugo Brūveris

3.vieta Fēliks Miks Gaidulis

8.,-9. klašu grupā

Meitenēm

  1. vieta Madara Zēmele
  2. vieta Paula Upesjure
  3. vieta Kristīne Volberga

Zēniem

  1. vieta Ralfs Liepiņš
  2. vieta Klāvs Matuko
  3. vieta Elvis Martinsons

Atzinība-Atvars Naglis

Mājturības un tehnoloģiju metodiskās komisijas vadītāja Ruta Paegle

26.02.2018.