Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

Sākās olimpiāžu laiks un to atklāja 28.janvārī Mājturības un tehnoloģiju metodiskā komisija, noorganizējot mācību olimpiādi mājturības un tehnoloģiju priekšmetos.Skolēni sacentās 4. – 6.klašu un 7.  –  9.klašu grupās. Sākumā meitenes izpildīja teorētiskos jautājumus-uzturmācībā, šūšanā, adīšanā , tamborēšanā, zēni-uzturmācībā un kokapstrādē.Pēc tam katrs skolēns veica individuālu praktisko darbu, kura rezultātā tapa tamborēti ziedi, dekoratīvas aplikācijas un riču raču kauliņus.Visi skolēni bija gandarīti par padarīto darbu un pacienāšanu ar saldumiem.

Olimpiādes uzvarētāji

4. – 6. klašu grupā

Meitenes:

1. vieta Nika Masčinska 6. klase;

2. vieta Daniela Šīrante 6. klase;

3. vieta Laura Balode 6. klase.

Zēni:

1. vieta Jānis Elmārs Liniņš 6. klase;

2. vieta Reinis Hugo Brūveris 5. klase;

3. vieta Ritvars Hāns 4. klase.

7. – 9. klašu grupā:

Meitenes:

1. vieta Beatrise Biezbārde 8. klase;

2. vieta Samanta Evelīna Žurakovska 7. klase;

3. vieta Kitija Kalnača 8.d klase.

Zēni:

1. vieta Atvars Naglis 9. klase;

2. vieta Klāvs Matuko 9.d klase;

3. vieta Roberts Immurs 7. klase.

Mājturības un tehnoloģiju metodiskās komisijas vadītāja Ruta Paegle
08.02.2019.