Mācoties no dabas

13. septembrī 5.-12.klašu skolēniem notika dabas izziņas nodarbības dabaszinībās un bioloģijā kopā ar Dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” vadītāju Intu Somu.

9.-12. klašu skolēni piedalījās nodarbībā „Gaisa kvalitāte un ķērpji” Vispirms klasē skolēni interesantās aktivitātēs atsvaidzināja bioloģijas stundās  gūtās zināšanas par ķērpju uzbūvi un veidiem. Tālāk sekoja pētījuma plānojums un pieņēmuma izvirzīšana par ķērpju daudzveidību un gaisa tīrību skolas apkārtnē. Darbs notika grupās. Katras grupas uzdevums bija noteikt 10×10 cm laukumā uz 6 kokiem ķērpju veidu procentuālo sastāvu. Ķērpji ir gaisa indikatori un norāda gaisa piesārņotību. Krūmu (bārdas) ķērpji skolas apkārtnē netika atrasti, taču lapu un krevu ķērpju bija daudz. Secinājums- gaiss ir samērā tīrs un nekaitīgs mūsu veselībai.

7.-8. klašu skolēni piedalījās nodarbībā „Ūdens iemītnieki. Gauja” Vispirms klasē skolēni iepazinās ar ūdens iemītnieku noteicēju un darba instrumentiem. Pētījuma plānojumā tika izvirzīts pieņēmums par iespējamo Gaujas ūdens temperatūru un ūdens tīrību- vai Gaujā peldēties nav veselībai bīstami? Mūsu Gaujā tika atrasti tārpi un gliemji, kas liecināja par tīru ūdeni.

5.-6. klašu skolēni piedalījās nodarbībā “ Apkārtnē augošie koki” Nodarbības laikā tika raksturoti laikapstākļi. Katra grupa izvēlējās savu koku, kuram bija jānosaka suga, jāizmēra apkārtmērs, mizas stāvoklis, uz stumbra sastopamās sūnas un ķērpji, kā arī dzīvnieki un to skaits. Visiem patika skaistās blaktis.

Nodarbību laikā skolēni darbojās ar labiem instrumentiem, kā arī nostiprināja pētnieciskā darba prasmes.

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja Baiba Sedlova

26.09.2018.