Mācību satura veidošana ar tehnoloģiju palīdzību

Laikā no 2.11.2019. līdz 30.12.2019. trīs mūsu skolas skolotājas apgūst pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Mācību satura veidošanu ar tehnoloģiju palīdzību”, kas notiek Rīgā, Baltijas Datoru akadēmijā.

Programmas mērķis ir apgūt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, lai ar dažādu ITK rīku palīdzību veidotu un droši izmantotu interaktīvus un radošus mācību materiālus un uzdevumus, mācību procesa dažādošanai, veicinot skolēnu savstarpējo sadarbību un iesaisti mācību procesā.

Skolotājas Ilona Berkolde, Rudīte Ortlova, Tatjana Lūkina