Mācību priekšmetu aktivitātes – “Mana Latvija”

Katru gadu oktobra un novembra mēnešos latviešu valodas un literatūras skolotāji mācību stundās īpašu uzmanību pievērš Latvijas svētkiem – rakstām dzejoļus, aprakstus, stāstiņus, ilustrējam.

Pagājušajā gadā skolēni rakstīja gan par sev mīļiem, tuviem cilvēkiem, gan par slaveniem latviešiem. Radošos darbus apkopojām grāmatā “Mans cilvēks”.

Šogad nolēmām, ka, sagaidot 100 gadi, paplašināsim veicamo “darbu sarakstu”. Iesaistījās latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, vēstures skolotāji. Skolēni –

  • Rakstīja par savu dzimto pusi, par kādu vietu Latvijā, kura īpaši patīk, kura saistās ar kādām atmiņām.  Tā tapa skolēnu radošie rakstu darbi.
  • Veidoja plakātus “Apceļo Latviju!” – skolēni atzīmēja Latvijas kartē vietas, kurās Latvijā ir bijuši. Pildot uzdevumu, varēja izpētīt, kurš novads ir apceļots visvairāk? Kāpēc? Skolēni secināja, ka vismazāk iepazīta ir Latgale.
  • Tulkoja dažādus teicienus par Latviju dažādās valodās – skolēni paši izvēlējās, kurās valodās, piemēram, gribētu iztulkot teikumu Mana dzimtā zeme ir Latvija. Tās bija gan angļu, gan igauņu, gan somu, gan japāņu, gan korejiešu u.c. valodas.
  • Ilustrēja gan plakātus, gan rakstu darbus.
  • Fotografējās savā dzimtajā pusē pie interesantiem objektiem un veidoja plakātiņus.

Skolas gaiteņi “atdzīvojās” –  kļuva krāsaināki, jo tur izkārtojām skolēnu darbu izstādi. Labākie, aktīvākie skolēni saņēma pateicību:

Madara Zēmele, Rolands Pintāns, Dace Viļuma, Daniela Krilova, Ina Bodrova, Reinis Brūvelis, Artūrs Bērts, Līga Butkāne. Roberts Immurs saņēma atzinību par plakātu “Apceļosim Latviju!”  – viņš kopā ar savu ģimeni ir pabijis 100 mūsu Latvijas vietās.

Skolēnu radošie darbi ir apkopoti grāmatā, kuru var apskatīt skolas bibliotēkā.

Paldies visiem par piedalīšanos!

Valodu MK vadītāja Maiga Paegle
16.11.2018.