1.septembris skolā

Šis mācību gads īpašs – Skolai 145. gadi!

Uzsākot Skolas 145.jubilejas gadu, gaidām skolēnus Skolā 1.septembrī plkst. 13.00 uz Zinību dienas pasākumu:

Ievērojot piesardzības pasākumus, šajā 1. septembrī bērnus uz Zinību dienas pasākumiem pavada tikai 1.klašu skolēnu vecāki.

2. – 12. klašu skolēnu vecākus aicinām sazināties ar savas klases internāta skolotāju, lai noskaidrotu interesējošos jautājumus, kā arī iepazītos ar skolas noteikto kārtību, Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (kārtība būs pieejama skolas tīmekļvietnē www.vgv.lv no 31.augusta).

Internātā dzīvojošos skolēnus aicinām skolas internātā ierasties ne ātrāk par 1. septembri.

Lai drošs un priecīgs ceļš uz Skolu!

Skolas administrācija