Valsts pārbaudes darbu grafiks

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra valsts pārbaudes darbu norises grafiks 2018./2019.mācību gadam