Mācības skolā no 8.februāra

Ņemot vērā epidemioloģisko stāvokli valstī un ar to saistīto situāciju*, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā no 2021. gada 8.februāra mācības notiks šādi:

❄ Pirmsskolas bērni mācās klātienē, turpina darboties diennakts grupas.

❄ 1.-4. klases skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programma 21015811) mācās klātienē skolā. Apmeklējot skolu, skolēniem ir jālieto sejas maskas gan mācību stundu laikā, gan ārpus mācību stundām. Katru dienu ir nepieciešamas 3 tīras maskas (ja skolēns pēc mācību stundām paliek skolā) vai 2 tīras maskas (ja skolēns pēc mācību stundām dodas mājās).

❄ 2. klases skolēni ar dzirdes traucējumiem (izglītības programma 21015211) atsāk mācības klātienē skolā. Apmeklējot skolu, skolēniem ir jālieto sejas maskas gan mācību stundu laikā, gan ārpus mācību stundām. Katru dienu ir nepieciešamas 3 tīras maskas (ja skolēns pēc mācību stundām paliek skolā) vai 2 tīras maskas (ja skolēns pēc mācību stundām dodas mājās).

Informācija par sejas masku lietošanu skolēniem: Informācija par sejas masku lietošanu skolēniem: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/sejas-masku-lietosana-skoleniem-ir-nepieciesama-lai-macitos-klatiene.

❄ 3.-4. klases skolēni ar dzirdes traucējumiem (izglītības programma 21015211) mācās attālināti.

❄ 5.-9. klašu skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programma 21015811) un 5.-12. klašu skolēni ar dzirdes traucējumiem (izglītības programmas 21015211, 31015211) mācās attālināti.

❄ 1.-9. klašu skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programma 21015911) mācās klātienē skolā. Skolēni var nelietot sejas maskas.

Informācija par konsultācijām:

❄ Ir iespēja klātienē apmeklēt individuālas konsultācijas pie skolotājiem un atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) tiem skolēniem, kuriem ir grūtības mācības, kuri ir nesekmīgi, nepieciešams psiholoģisks atbalsts, nav datora vai citas ierīces, kas liedz kvalitatīvi piedalīties mācību procesā. Konsultācijas ilgums – līdz 40 minūtēm.

❄ Saglabājas iespēja saņemt attālinātas konsultācijas pie skolotājiem un atbalsta personāla.

❄ Individuālas konsultācijas klātienē un attālināti ir pieejamas arī projekta “PUMPURS” ietvaros.

Internāta skolotājs sazināsies individuāli ar to skolēnu vecākiem, kuriem ir nepieciešamas individuālas konsultācijas.

 

!! Jebkuru klātienes nodarbību laikā stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi: jāmazgā vai jādezinficē rokas, pareizi jālieto sejas maska, jāvēdina telpas un jāietur droša distance.

Pirms došanās uz skolu lūgums vecākiem izskaidrot saviem bērniem, kāpēc nepieciešamas sejas maskas un kā tās pareizi lietot.

 

Informācijai! Vecākiem ir pieejams Slimības palīdzības pabalsts gadījumos, kad nevar strādāt attālināti un bērns līdz 10 gadu vecumam mācās attālināti vai bērnudārza grupiņa ir slēgta. Šis pabalsts pieejams arī vecākiem, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.
Pabalstu izmaksā 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem. Lai to saņemtu, nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Uzzini, kā saņemt pabalstu, apskatoties infografikā!

Vairāk informācija par sociālā atbalsta saņemšanas iespējām ārkārtējās situācijas laikā: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ekonomika/socialais-atbalsts-arkartejas-situacijas-laika

 

* Covid-19 strauji un nekontrolēti turpina izplatīties visā valsts teritorijā; skolēni skolā ierodas no vairākām Latvijas pašvaldībām, tostarp izmantojot vienu vai vairākus sabiedriskos transportus; daļa skolēnu ir ar hroniskām saslimšanām, kas var radīt papildu riskus inficēšanās gadījumā; vairākiem skolēniem veselības stāvokļa dēļ ir apgrūtināta vai pat nav iespējama sejas masku lietošana; skolēniem ar dzirdes traucējumiem sejas masku lietošana klātienes mācību procesā būtiski apgrūtina informācijas uztveri un komunikāciju; skolas telpas nav pietiekami plašas, lai nodrošinātu nepieciešamo distanci vienam no otra.

 

PALDIES visiem par atbildīgu attieksmi un sapratni! Sargāsim sevi un citus! Lai visi veseli!

Skolas direktore Iveta Kļaviņa, 04.02.2021.