Mācības skolā no 25.janvāra

Vector illustration of the online education or e-Learning concept.

Ņemot vērā epidemioloģisko stāvokli valstī un ar to saistīto situāciju*, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā no 2021. gada 25. janvāra līdz 5.februārim mācības notiks šādi:

❄ Pirmsskolas bērni mācās klātienē, turpina darboties diennakts grupas.

❄ 1.-4. klašu skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programma 21015811) atsāk mācības klātienē skolā. Saskaņā ar vecāku iesniegumu skolēns var mācīties attālināti mājās. Apmeklējot skolu, skolēniem ir jālieto sejas maskas gan mācību stundu laikā, gan ārpus mācību stundām. Katru dienu ir nepieciešamas 3 tīras maskas (ja skolēns pēc mācību stundām paliek skolā) vai 2 tīras maskas (ja skolēns pēc mācību stundām dodas mājās). Informācija par sejas masku lietošanu skolēniem: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/sejas-masku-lietosana-skoleniem-ir-nepieciesama-lai-macitos-klatiene.

❄ 1.-4. klašu skolēni ar dzirdes traucējumiem (izglītības programma 21015211) mācās attālināti.

❄ 5.-9. klašu skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programma 21015811) un 5.-12. klašu skolēni ar dzirdes traucējumiem (izglītības programmas 21015211, 31015211) mācās attālināti.

❄ 1.-9. klašu skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programma 21015911) mācās klātienē skolā (skolēni var nelietot sejas maskas).

 

Informācijai! Vecākiem ir pieejams Slimības palīdzības pabalsts gadījumos, kad nevar strādāt attālināti un bērns līdz 10 gadu vecumam mācās attālināti vai bērnudārza grupiņa ir slēgta. Šis pabalsts pieejams arī vecākiem, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Vēl tas ir pieejams  personām, kuras aprūpē pilngadīgu personu ar invaliditāti, ja piešķirts dienas centra pakalpojums, kas Covid-19 dēļ nav pieejams.
Pabalstu izmaksā 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem. Lai to saņemtu, nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Uzzini, kā saņemt pabalstu, apskatoties infografikā!

Vairāk informācija par sociālā atbalsta saņemšanas iespējām ārkārtējās situācijas laikā: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ekonomika/socialais-atbalsts-arkartejas-situacijas-laika

 

* Covid-19 strauji un nekontrolēti izplatās visā valsts teritorijā; skolēni skolā ierodas no vairākām Latvijas pašvaldībām, tostarp izmantojot vienu vai vairākus sabiedriskos transportus; daļa skolēnu ir ar hroniskām saslimšanām, kas var radīt papildu riskus inficēšanās gadījumā; vairākiem skolēniem veselības stāvokļa dēļ ir apgrūtināta vai pat nav iespējama sejas masku lietošana; skolas telpas nav pietiekami plašas, lai nodrošinātu nepieciešamo distanci vienam no otra.

 

PALDIES visiem par atbildīgu attieksmi un sapratni! Sargāsim sevi un citus! Lai visi veseli! 

Skolas direktore Iveta Kļaviņa, 20.01.2021.