Mācības skolā no 11.janvāra

Ņemot vērā epidemioloģisko stāvokli valstī un ar to saistīto situāciju*, pedagogu aptaujas rezultātus (06.01.2021.) un skolas administrācijas 06.01.2021. lēmumu, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā no 2021. gada 11. janvāra līdz 22. janvārim mācības plānots organizēt šādi:

Pirmsskolas bērni mācās klātienē, turpina darboties diennakts grupas.

1.-4. klašu skolēniem ar dzirdes traucējumiem (21015211) un skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811) tiek pagarināts brīvlaiks līdz 22. janvārim.

5.-9. klašu skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811) un 5.-12. klašu skolēni ar dzirdes traucējumiem (21015211, 31015211) mācās attālināti.

1.-9. klašu skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911) mācās klātienē skolā (skolēni var nelietot sejas maskas).

 

Informācijai! Vecākiem ir pieejams Slimības palīdzības pabalsts gadījumos, kad nevar strādāt attālināti un bērns līdz 10 gadu vecumam mācās attālināti vai bērnudārza grupiņa ir slēgta. Šis pabalsts pieejams arī vecākiem, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Vēl tas ir pieejams  personām, kuras aprūpē pilngadīgu personu ar invaliditāti, ja piešķirts dienas centra pakalpojums, kas Covid-19 dēļ nav pieejams.
Pabalstu izmaksā 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem. Lai to saņemtu, nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Uzzini, kā saņemt pabalstu, apskatoties infografikā!

Vairāk informācija par sociālā atbalsta saņemšanas iespējām ārkārtējās situācijas laikā: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ekonomika/socialais-atbalsts-arkartejas-situacijas-laika

 

* Covid-19 strauji un nekontrolēti izplatās visā valsts teritorijā; skolēni skolā ierodas no vairākām Latvijas pašvaldībām, tostarp izmantojot vienu vai vairākus sabiedriskos transportus; daļa skolēnu ir ar hroniskām saslimšanām, kas var radīt papildu riskus inficēšanās gadījumā; vairākiem skolēniem veselības stāvokļa dēļ ir apgrūtināta vai pat nav iespējama sejas masku lietošana; skolas telpas nav pietiekami plašas, lai nodrošinātu nepieciešamo distanci vienam no otra.

 

Būsim atbildīgi, saprotoši un veseli!

Skolas direktore Iveta Kļaviņa, 06.01.2021.