Mācības mājās turpinās

Informācija par mācību organizēšanu Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā līdz mācību gada beigām – 29.maijam:

  1. Mācības attālināti (mājās) turpinās līdz mācību gada beigām (29.maijam).
  2. 9.-12.klašu skolēniem, kuri ir atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem (eksāmeniem), mācību gads beidzas 29.maijā.
  3. Mācību gada vērtējumi tiks izlikti līdz 25. maijam. Lūgums sekot līdzi sekmēm un mājas darbu izpildes termiņu ievērošanai, lai iegūtu pozitīvus vērtējumus.
  4. 26.maijā tiks pieņemts lēmums par skolēna pārcelšanu nākamajā klasē vai papildu mācību pasākumu noteikšanu (pagarināto mācību gadu) no 1. – 12.jūnijam. Pagarināts mācību gads būs visiem tiem skolēniem, kuriem vienā vai vairākos mācību priekšmetos būs nepietiekams mācību gada vērtējums.
  5. Liecības izsniegsim 29.maijā (tiem skolēniem, kuriem visi vērtējumi būs sekmīgi). Liecības varēs saņemt skolā klātienē pie savas klases internāta skolotājas 29.maijā vai 1.jūnijā. Par datumu un konkrētu laiku, lūdzam iepriekš sazināties un vienoties ar internāta skolotāju.
  6. Līdz 1.jūnijam aicinām ierasties skolā un paņemt personīgās mantas, atdot bibliotēkas grāmatas un skolas planšetes (kuriem tās tika izsniegtas).
  7. Par izlaiduma organizēšanas iespējām 9. un 12.klases skolēniem informēsim tiklīdz tas būs precīzi zināms.
  8. Vasaras brīvdienas – no 1.jūnija līdz 31.augustam.

Lai spēks un izturība sekmīgi turpināt mācības!

12.05.2020.