Mācāmies skolā – mācāmies dzīvei

Apgūstot latviešu valodas tēmu “Personas vietniekvārdi”, 6. d klases meitenes un zēni mācījās, kā šos vārdus raksta vēstulē.

Neskatoties uz to, ka mūsu laikmetā vēstuļu rakstīšana vairs nav ļoti populāra, saņemt īstu vēstuli katram ir patīkami.

Lai zinātu, kas jāievēro, noformējot vēstuli, skolēni sagatavoja apsveikumu, rakstīja uz aploksnes adresi, sameklēja pastkasti un nosūtīja vēstuli.

Paldies par jaukajiem apsveikumiem Sindijai Kalnietei, Nikolai Šuriginai, Ivo Liepiņam, Rūdolfam Seviško, Danielam Rakeckim!

Latviešu valodas skolotāja Ina Bankava