Loto spēle „100 vārdi Latvijai”

Latvijas jubilejas gadā valstī un arī mūsu skolā liela uzmanība tiek pievērsta pasākumiem, kas stiprina patriotismu un latviskumu. Tādēļ tapusi loto spēle „100 vārdi Latvijai”, kuru spēlējot skolēni nostiprina un apgūst vārdus un jēdzienus saistībā ar Latviju. Loto iekļautas desmit tēmas: Latvijas simboli, pilsētas un novadi, daba, kultūra, ēdieni, svētki un citas tēmas. Loto „100 vārdi Latvijai” veidots kā dāvana Latvijas simtgadei, lai skolēni būtu motivētāki apgūt galvenos ar Latviju saistītos jēdzienus.

Internāta skolotāja Jana Frēliha
04.06.2018.