Logopēdu atkalsatikšanās

Kad izglītības iestādēs ir noslēdzies aktīvais bērnu runas un valodas pārbaudes laiks, tad arī jomas speciālisti – logopēdi, pēc dažu gadu pārtraukuma 24. oktobra pēcpusdienā varēja sanākt kopā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolā uz pirmo tikšanos. To atklāja iestādes direktores vietniece Iveta Dobelniece, uzrunājot klātesošos ar laba vēlējumiem turpmākam darbam.

Semināra laikā jomas koordinatore iepazīstināja kolēģes ar metodiskā darba struktūru Valmieras pilsētā, tika apzinātas logopēdu kā speciālistu vajadzības, saskatītas problēmsituācijas, kā arī ieskicēts plāns turpmākajai sadarbībai.

Par svarīgāko saistībā ar logopēdu dokumentācijas veidošanu – atzinumiem, par Valmieras Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību, detalizētu informāciju un ieteikumus sniedza pedagoģiski medicīniskās komisijas logopēde Ilona Tropa.

Kad valstī pakāpeniski ievieš jauno, uz kompetencēm balstīto izglītības saturu, tad arī logopēdiem bija svarīgi saprast savu lomu šī satura izpildē, tāpēc ar interesi uzklausījām Rūjienas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” vadītājas vietnieci Maritu Kļaviņu, kura dalījās pieredzē par sasniegto, esot to skolu sarakstā, kuriem bija iespēja aprobēt šo pieeju kā vieniem no pirmajiem. Marita savā prezentācijā atklāja arī idejas, kā iestādēs un arī logopēdiem padarīt sava kabineta vidi tādu, lai radītu bērniem piederības un drošības sajūtu. Sarunu laikā apstiprinājās jau Latvijas Logopēdu asociācijas seminārā paustā atziņa par to, ka logopēdi ir speciālisti, kas savas kompetences ietvaros veido kvalitatīvu korekcijas procesu, sniedzot bērnam palīdzību runas un valodas traucējumu novēršanā.

Tikšanās noslēgumā katra logopēde mēģināja rast atbildi uz jautājumu, kas tad ir tas lielākais gandarījums darot šo darbu – vienai tas ir prieks par bērna maziem vai lieliem panākumiem, otrai – iespēja katru dienu veidot ko atšķirīgu, citai – tas ir sirdsdarbs, lai vai kā – mīlam savu darbu, reizēm pat varbūt par daudz.

Uz tikšanos pēc mēneša!

 Valmieras pilsētas logopēdu jomas koordinatore Dana Arnīte, 24.10.2019.