Logo konkurss ar balvām!

Sveiciens visiem!

Jaunais mācību gads ir sācies, un nu jau ir pagājusi pirmā mācību nedēļa – ar mācībām, iepazīšanos,

pārgājieniem.

Pārgājieni kopā ir pavisam 7, un šo projektu tā arī sauc “7 soļu pārgājiens”.

Ir problēma – projektam vajag LOGO!!!

Ko tas nozīmē?

Logo ir attēls, kurā ietverts pasākuma nosaukums un raksturojošs attēls.

Tātad šajā logo jābūt tekstam  “7 soļu pārgājiens” un attēlam vai simbolam, kas ir saistīts ar sportu, skolu, pārgājieniem, draudzību, sadarbību utt.

Kā to var darīt?

1) uzzīmēt uz papīra, atnest uz attīstības centru skolas 1.stāvā,

2) izveidot no dažādiem simboliem, kombinēt, likt kopā dažādas formas, burtus utt. un atsūtot uz e-klasi,

3) visvieglākais variants: izveidot kādā no bezmaksas interneta resursiem, piemēram, canva.com, https://www.wix.com/logo/maker , https://www.canva.com/ , un atsūtīt uz e-klasi.

Pēc tam skolēni nobalsos par to logo, kas patīk vislabāk.

Būs balvas par tiem logo, kas iegūs visvairāk balsu, un tiem skolēniem, kuri būs izveidojuši un atsūtījuši visvairāk logo.

Varu parādīt, paskaidrot, palīdzēt! Nāciet uz attīstības centru skolas 1.stāvā!

sk. Daiga Ramata