Lepojamies un priecājamies par mūsu skolotājām!

3.oktobrī Valmieras Drāmas teātrī Skolotāju dienas noskaņās tika godināti Valmieras pilsētas izglītības iestāžu pedagogi par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un ievērojamiem sasniegumiem izglītībā. Apbalvojumus saņēma trīs mūsu skolas pedagogi:

1) pirmsskolas speciālā pedagoģe Mārīte Klapenkova saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumu “Atzinības raksts” par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, par prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību;

2) pirmsskolas speciālā pedagoģe Gunta Dundure saņēma Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā” par radošu un pašaizliedzīgu darbu, nodrošinot izglītojamo ar redzes traucējumiem pedagoģisko korekciju, kā arī par prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi;

3) skolas speciālās izglītības skolotāja Anita Kalniņa saņēma Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā” par profesionālu darba ieguldījumu izglītojamo māksliniecisko talantu izkopšanā, skolas tēla veidošanā un popularizēšanā.

PALDIES skolotājām Mārītei, Guntai un Anitai par pašaizliedzīgo un profesionālo darbu!

Priecājamies un lepojamies!

   

direktore Iveta Kļaviņa