Lauras Makšimas darbu izstāde

Laura. Laura Makšima. Mūsu skolas 11. klases skolniece. Skolas Mis 2018 Ikdienā vienkārša un nepamanāma, taču ar izcilu talantu apdāvināta meitene. Piedaloties Mis 2018 konkursā, Laura kā vaļasprieku prezentēja savas gleznas un darbu skices. Kā veidot savu nākotnes karjeru? Tāds jautājums šobrīd nodarbina Lauru. Valmieras Mākslas vidussskola jau apmeklēta piecus gadus. Kā pierādīt sev un pārējiem – es varu vairāk? Sarunā ar Lauru atklājas, ka viņas darbi top, vērojot lietas apkārt un iepriecinot ģimeni un sevi. Uzgleznotās dabas ainavas – tas ir Lauras sapnis, jo viņai gribas dzīvot ļoti skaistā vietā, blakus mežam un mirdzošam ezeram. Japāna – zeme, kur Laura vēlētos aizbraukt laikā, kad zied ķirši. Un vēl un vēl. Tā par meitenes izjūtām vēsta viņas gleznas un skices, kuras varēs aplūkot mūsu skolas bibliotēkas izstāžu zālē. Gaidām visus Lauras darbu izstādē! Lai Tev veicas, Laura, turpmāk!

Direktora vietniece Ina Kursīte
02.03.2018.