Latvju danču mācīšanās “Es mācēju danci vest…”

Gaidot Latvijas simtgadi, 8. februāra pēcpusdienā jaunāko klašu skolēni kopā ar savām skolotājām pulcējās zālē, lai apgūtu latvju danču jeb folkloras deju pamatsoļus un deju norises. Sadancošanā skolēni mācījās viegli apgūstamus, vienkāršus un jautrus latvju dančus.

Danči, līdzīgi kā tautasdziesmas, ir mantoti no tautas un izdzīvojuši gadu simtus, protams, attīstoties un nedaudz pārveidojoties.

Pēcpusdienu vadīja tautisko deju pulciņa vadītāja Uldze Strazdiņa, muzikālo pavadījumu ar akordeonu nodrošināja muzikālās ritmikas skolotāja Līga Grāpēna.

Paldies visiem dejotājiem, kuri ar patiesu aizrautību iesaistījās kopīgā sadancošanā.

Internāta skolotāju MK vadītāja L.Zakrevska