Latvijas rota

Gaidot Latvijas simtgades jubileju 1. – 4. klašu internāta skolotāju MK organizēja skolēniem radošo darbnīcu „Latvijas rota – Sakta”. Skolēni grāmatās un internetā iepazinās ar dažādām Latvijas novadu saktām, skatījās un izzināja sakats rotājumu veidus.

Darbā izmantoti dabas materiāli, papīrs, dzija, krāsas. Saktu veidošanā tika likta lietā izdoma un radošums. Katrs skolēns izveidoja savu saktu.

Paldies internāta skolotājai Sandrai Grāvītei par sarūpētajām grāmatām saktu izzināšanai. Paldies visām internāta skolotājām par radošumu un pacietību, strādājot ar skolēniem. Skolēnu veidoto saktu izstādi var apskatīt dzeltenās skolas gaitenī.

1. – 4. klašu internāta skolotāju MK vadītāja L. Zakrevska