Latvijai 100 „Atklāj Latviju no jauna” – ceļojums pa Latviju

Priekšmetnedēļas ietvaros notika pasākums starp klašu komandām un izzinu” 21.februārī Sacensība starp klašu komandām notika 9 stacijās.
Katra klase piedalījās kā komanda.
Stacija – Latvijas kontūra – Salikt puzli par Latviju. Ja komandā ir vairāk kā 4 dalībnieki jāsaliek 2 puzles.
Stacija – Latvijas zivis – Zivs kontūrā pēc zilbēm atrast Baltijas jūrā un Latvijas upēs dzīvojošās zivis. Izdomāt vēl papildus zivis..
Stacija – Latvijas dabas objekti un simboli – Atpazīt Latvijas dabas objektus un simbolus un savietot tos ar aprakstu..
Stacija – Latvijas pilsētas – Atpazīt pilsētu pēc raksturīgiem objektiem pilsētās.
Stacija – Latvijas dzīvnieki un savvaļas augi – Atpazīt Latvijas dzīvniekus un savvaļas augus, savietojot nosaukumus ar attēliem.
Stacija – Zini vai mini – Uzminēt latviešu tautas mīklas par skaitļa vārdiem.
Stacija – Gaismas avoti – Atrisināt krustvārdu mīklu par gaismas avotiem.
Stacija – Kodēšana – Sameklēt konkrēto informāciju par Latviju.
Stacija – Vielas mums apkārt. Čūska – Savietot mums apkārt esošās vielas un materiālus ar attēliem. Veidot čūsku no ķimiskiem elementiem un simboliem.
Komandas strādāja ar lielu interesi, parādīja labas zināšanas un erudīciju, Skolēni mācījās saprast, ko nozīmē darbs komandā, kad jāpieņem viens kopīgs lēmums.
Šoreiz 5.-8. klašu grupā uzvarēja 5.klases un 8.-12. klašu grupā 9. klases komandas.
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskās komisijas vadītāja Baiba Sedlova
09.03.2018.

Vairāk bilžu galerijā.