Latviešu valodas un literatūras olimpiāde

Ir janvāra beigas, precīzāk, gada pirmā mēneša 25. datums. Nu jau gluži pierasta lieta – notiek latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5. – 12. klašu skolēniem. Skolā ir bijuši dažādi olimpiādes norises veidi. Tas bija darbs  gan pāros, gan grupās, gan individuāli.

Šoreiz skolotāji izvirzīja labākos latviešu valodas pratējus no katras klases. Prieks bija, ka daži skolēni paši izteica vēlmi piedalīties, pārbaudīt savus spēkus.

Dalībnieki  bija:

 1. Laura Balode
 2. Daniela Šīrante
 3. Dace Viļuma
 4. Samanta Evelīna Žurakovska
 5. Beatrise Biezbārde
 6. Kristofers Kraze
 7. Krists Krūmiņš
 8. Aleksandrs Kreičmanis
 9. Madara Zēmele
 10. Ralfs Liepiņš
 11. Paula Nikola Upesjure
 12. Raivis Gončaruks
 13. Huberts Bērziņš
 14. Daniela Krilova
 15. Laura Vicinska
 16. Laura Makšima
 17. Rolands Pintāns

Uzdevumi bija veidoti, lai skolēni varētu parādīt savas prasmes ne tikai gramatikas likumu lietošanā, bet arī valodas izpratnē, prasmē izteikt savu domu rakstiski, būt attapīgiem, radoši domājošiem.

1.februārī rezultāti bija apkopoti un notika uzvarētāju apbalvošana:

5. – 7. klašu grupā

1.vieta – Beatrisei Biezbārdei

2.vieta – Kristoferam Krazem

3.vieta – Dacei Viļumai

8. – 9. klašu grupā

1.vieta – Paulai Nikolai Upesjurei

2.vieta – Madarai Zēmelei

3.vieta – Ralfam Liepiņam

10. – 12. klašu grupā

1.vieta – Laurai Makšimai

2.vieta – Laurai Vicinskai

3.vieta – Rolandam Pintānam

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem!

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

09.02.2018.