Latviešu valodas nedēļa sākumskolā

No 19. marta līdz 22. martam sākumskolas klasēm notika latviešu valodas nedēļas pasākumi.

Otrdien skolēniem bija glītrakstīšanas stunda, kurā katrs skolēns parādīja savas prasmes rakstīšanā.

Trešdien skolotājas savā klasē novadīja nodarbību, kurā skolēni spēlēja valodu attīstošās spēles. Valodu attīstošās spēles nostiprina un attīsta skolēnu valodu krājumu. Skolēni labprāt un ar prieku spēlēja dotās spēles.

Ceturtdien notika nodarbības pa klašu grupām.

1.-1.kl. un 1.-2./2.klasei uzdevumus bija sagatavojusi skolotāja S.Lapsa. No sākuma skolēni klausījās pasaku. Pēc tam bija darbs ar darba lapām, no kurām bija jāizgriež pasakas sižeti un jāsakārto pareizā secībā.

3. un 4. klasei uzdevumus bija sagatavojusi skolotāja T.Lūkina. Nodarbībā bija radošais darbs ar tekstu “Pavasarī”. No sākuma skolēni lasīja tekstu, bet pēc tam no dažādiem materiāliem veidoja ainavu.

 

Paldies visiem skolēniem par līdzdalību un skolotājām par atbalstu!

Sākumskolas MK vadītāja S.Lapsa
09.04.2019.