Lai droša vasara!

Tuvojoties skolēnu vasaras brīvlaikam ir nozīmīgi kopā ar skolēniem atkārtot drošības noteikumus, lai sekmētu skolēnu izpratni par uzvedību noteikumu ievērošanas nepieciešamību vasarā.

22. maijā skolēni vēroja un klausījās prezentāciju par drošības noteikumiem vasarā. Ar skolēniem tika pārrunāti satiksmes noteikumi, ugunsdrošība, drošība atpūšoties pie ūdens un aktīvās atpūtas laikā. Tika pārrunātas dažādas bīstamas situācijas, kā arī to, kā rīkoties, lai sevi pasargātu.

Pēc prezentācijas noklausīšanās, skolēni pildīja skolotāju sagatavotos uzdevumus, veidoja kolāžas, lai vēlreiz atkārtotu un nostiprinātu iegūtās zināšanas.

Internāta skolotājas L.Zakrevska, E. Auniņa
24.05.2019.