Labie darbi „Mēs mazajiem”

Labie darbi „Mēs mazajiem”

Šonedēļ (no 7. līdz 13. oktobrim) notika Labo darbu nedēļa. Labo darbu nedēļas ietvaros 5. – 12. klašu skolēni un internāta skolotāji bija sarīkojuši interesantu pēcpusdienu „Mēs mazajiem”.

Pasākumā 9. – 12. klašu skolēni iejutās skolotāju lomās – pavadīja, palīdzēja un atbalstīja 1. – 4. klašu skolēnus dažādās spēlēs un atrakcijās. Mazie skolēni piedalījās „Jautrajās stafetēs”, „Dārgumu meklēšanā”, „Skaitļu pasaulē”, „Burtu pasaulē”, „Garšu pasaulē”, „Krāsu pasaulē” un citās atrakcijās.  „Labi darbu“ saulītē katrs skolēns ievilka savu krāsaino staru, lai labie darbi siltāk silda.

Paldies „jaunajiem skolotājiem” un internāta skolotājiem par ieguldīto darbu un laiku!

Paldies arī mazajiem, kas ar aizrautību, interesi un uzticību piedalījās šajā pēcpusdienā!

Laiks pagāja ātri. Pēcpusdiena notika interesantā, draudzīgā, jaukā un uz sadarbību vērstā atmosfērā!

Vairāk bilžu apskatāms galerijā.

Internāta skolotāja Baiba Šēnberga