Labie darbi fondā „Iespēju tilts”

Labo darbu nedēļas laikā mūsu skolas 8., 9. un 11. klases skolēni devās ciemos pie fonda “Iespēju tilts” jauniešiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi.

Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā, notika sporta pēcpusdiena, kurā tika spēlētas gan fonda jauniešu, gan mūsu skolēnu piedāvātās āra sporta spēles.

Pēc tam fonda valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone pastāstīja par izglītojošām nodarbībām, kādās darbojas jaunieši, kā arī par brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm.

Mūsu skolas skolēni apmeklēja arī Čaklās Bites Bodi, kurā Valmieras un tuvākās apkārtnes personas ar invaliditāti piedāvā ikvienam iegādāties savus darinātos rokdarbus.

Kaut kopā būšana bija tikai dažas stundas, ar praktiskiem piemēriem skolēni parādīja, ka darīt labu līdzcilvēkiem ir pašsaprotami.

Paldies fondam “Iespēju tilts” par viesmīlīgo uzņemšanu!

 

Internāta skolotājas I. Mockus, G.Bulmeistare
8.10.2020.