Kursu noslēgums

Noslēgusies pēdējās programmas “Digitālās prasmes darba vajadzībām” realizācija. Programmu absolvēja 8 ļoti apņēmīgas un apzinīgas kursantes, kuras ne vien cītīgi apguva mācību saturu, bet arī dalījās pieredzē, uzmundrināja cita citu un kopumā veidoja ļoti pozitīvu atmosfēru grupā. Paldies jums!

No dalībnieku atsauksmēm:

* mācības patika, ieguvu vērtīgas zināšanas.

* Vēlētos līdzīgas mācības turpināt.

* Noderīgi kursi, pasniedzēju attieksme ļoti saprotoša. Mācību materiāli ļoti noderīgi, kvalitatīvi.

* Uzzināju par jaunām iespējām, ko pirms tam neizmantoju.

* Ļoti pozitīvs pasākums!

* Patika noslēguma darba veidošana – vērtīgi!

* Ieguvu apjausmu par to, kā veidot prezentācijas.

* Ieguvumu ir daudz. paldies par jaunām zināšanām, noderēs darbam. Paldies pedagogiem par pacietību, palīdzot orientēties jaunajās iespējās.