Konference DOMĀ! DARI! ZINI!

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra skolotājas Dace Sprince, Evita Garsele, Indra Juste, Egita Eglīte un Ineta Duģele 22. oktobrī piedalījās Latvijas Republikas Matemātikas skolotāju 2. konferencē DOMĀ! DARI! ZINI! Praktiskā pieredzē balstīta matemātika. Konferenci organizēja Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs.

Kā lektori bija pieaicināti profesors J. Mencis (juniors), kurš uzsvēra, ka matemātikā ir abstraktas zināšanas, ar kurām pietiek skolēnam. L. Blūma no LU Starpnozaru izglītības inovācijas centra minēja, ka matemātika jāmāca vienkārši, bet ne nezinātniski. Izglītības metodiķe A. Bērziņa no Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas dalījās pieredzē ar dažādiem vingrinājumiem, kurus var izmantot dinamiskās pauzēs. Prieks bija dzirdēt Latvijas Autisma apvienības priekšsēdētājas L. Bērziņas īsu lekciju par sensoro uzvedību.

Skolotāja Ineta Duģele