Ko mēs mācījāmies Igaunijā

Mobilitātes norisi prezentācijā apkopoja Daniela Krilova.

Prezentāciju var atvērt un apskatīt šeit: projekts_igaunija