Katram savs Laimes koks

21. septembrī norisināsies pasaules talka. Jau otro gadu arī Latvija piedalās tajā ar īpašu akciju “Laimes koks”, aicinot sēt un stādīt kokus kā ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.
Šogad akcijā piedalās arī pirmsskolas 3. grupiņas bērni, kuri iesēja savu Laimes koku – kādam tā bija ābele, kādam bumbiere, kādam enerģētiski spēcīgā kastaņa, bet vēl kādam stiprais ozols. Mūsu novēlējums visiem ir “Labākais brīdis, lai iestādītu koku, bija pirms 20 gadiem. Otrs labākais brīdis ir tagad!”.

Sigita Geca, Mārīte Klapenkova
17.09.2019.