Kas tik viss dzīvē nav jāprot…

… piemēram, kā savaldīt neganto blusu, salikt tangramu, izvilkt lielu (vislielāko!!!) zivi, izmērīt savu ideālo laiku, atrast un izveidot Meža gariņa portretu, beigu beigās nokārtot eksāmenu par pārgājienā pieredzēto un pārbaudīt, vai tik gadījumā nav zaudēts svars pēc garā pārgājiena. Tad steigšus kaut kas gards jāuzēd!

Ko mēs iemācījāmies?

Matemātika ir dzīvē vajadzīga? – Ir!

Dabaszinības ir dzīvē vajadzīgas? – Ir!

Fizika un ģeogrāfija ir dzīvē vajadzīgas? -Ir!

Urā! Tātad jaunais skolas mācību un sporta gads ir sācies ar vērtīgām atziņām!!!