Karjeras pasākums – tikšanās ar pirmsskolas skolotāju un skolotāja palīgu

7. februārī 5.-12. klašu skolēniem notika iepazīšanās ar pirmsskolas skolotāja un pirmsskolas skolotāja palīga profesiju. Skolēni apmeklēja mūsu skolas bērnudārzu grupiņas.
Tikšanās laikā skolēniem stāstīja par pirmsskolas skolotājam nepieciešamo izglītību, skolotāja pienākumiem, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām.
Skolēniem bija iespēja uzzināt par daudzajiem pirmsskolas skolotāja palīga darba pienākumiem un atbildību.
Skolēni tikās un sadraudzējās ar pirmsskolas grupu audzēkņiem, gāja kopīgās rotaļās gan telpās, gan ārā, baudot ziemas priekus.
Gan lieliem, gan maziem šī tikšanās atstāja jaukas atmiņas un vēlmi tikties vēl!
Paldies pirmsskolas skolotājai Uldzei par interesanto stāstījumu, Gintai, Asjai un pirmsskolas skolotāja palīdzei Sarmītei par jauko uzņemšanu, kā arī zīmju valodas tulkam Līgai Lācei!
Internāta.skolotāju metodiskās komisijas vadītāja Baiba Šēnberga
09.02.2018.