Karjeras pasākums „Izzini mežu nozares profesijas”

9.oktobrī 6. klases skolnieki piedalījās karjeras pasākumā „Izzini mežu nozares profesijas”. Pirms pasākuma bija divas ievadnodarbības ar mērķi noskaidrot, kāda ir meža nozīme Latvijā un kā tas ir jākopj.
Karjeras pasākuma sākumā devāmies Latvijas valsts mežu organizētajā meža ekspedīcijā netālu no Vijciema čiekurkaltes. Katram skolēnam tika iedota ekspedīcijas darba burtnīca. Ceļojums mežā bija aptuveni divus km garš ar desmit pieturas vietām, kur katrā bija jāveic noteikts uzdevums, darbojoties gan individuāli, gan grupās.
Ekspedīcijas laikā noskaidrojām, kā mēra koku augstumu, atklājām koksnes produktus. Bija uzdevums nekoptā jaunaudzē izvēlēties kociņus, kuri būtu jānocērt. Interesanta bija jauno kociņu skaitīšana parauglaukumos, tāpat arī koku īpašību novērtēšana un piemērotākā koka noteikšana sēklu ievākšanai.
Pasākuma noslēgumā iepazinām Vijciema čiekurkalti. Mežu eksperti pastāstīja par čiekurkaltes vēsturi, uzzinājām, kā notiek čiekuru žāvēšanas process, kura rezultātā iegūst sēklas.
Paldies mežu ekspertiem Ivaram Palejam un Gintam Čukuram par sniegtajām zināšanām.

6. klases internāta skolotāja G. Bulmeistare
12.10.2018.