Karjeras nedēļas ietvaros paveiktais

2020. gadā Karjeras nedēļa “KLAU! SADZIRDI UN SASKATI SAVAS IESPĒJAS!” notika no 26. līdz 30. oktobrim. Tas ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.

Kaut arī ierobežojumu dēļ lielākā daļa pasākumu diemžēl notika attālināti un tiešraidēs, tomēr arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra skolēni veica dažādus karjeras izpētes uzdevumus profesiju izpētē.

1. – 3. klašu skolēni uzzināja vairāk par savu vecāku profesijām, tās uzzīmēja un izveidoja savās klasēs izstādi “Mūsu vecāku profesijas”.

4. – 6. klašu skolēni radošajās darbnīcās veica sabiedrībā pazīstamu cilvēku profesiju izpēti un izveidoja kolāžas „Latvijā populāru cilvēku profesijas”.

7.a klases skolēni attālināti apkopoja, kādas profesijas strādā mūsu skolā un izveidoja plakātu.

Savukārt 8.-12.klašu skolēni attālināti veica sīkāku sev interesējošo profesiju izpēti interneta resursā „profesiju pasaule” .

Īpaša atzinība arī tiem jauniešiem, kuri piedalījās tiešsaistes VIAA organizētajā diskusijā jauniešiem „Uzklausi, padomā un izlem pats!”, kā mērķtiecīgi plānot savu karjeru, uzklausot sabiedrībā zināmu cilvēku pieredzi.

Paldies arī tiem vecākiem, kuri šajā saspringtajā laikā atrada laiku un pieslēdzās tiešsaistes VIAA organizētajai diskusijai par tēmu – Kā palīdzēt, atbalstīt sava bērna karjeras lēmumu pieņemšanu caur sevis iepazīšanu, savu spēju apzināšanos, sarunā ar Latvijā populāriem cilvēkiem.

Paldies visiem skolēniem un klašu audzinātājiem par iesaistīšanos un apzinīgu uzdevuma izpildi Karjeras nedēļas aktivitātēs, kā arī skolas administrācijai par sniegto atbalstu, īpaši direktores vietniecēm Inai Kursītei un Gunitai Gumbrei!

Citas bildes aplūkojamas galerijā.

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone