Karjeras nedēļa 26.-30. oktobris

PAR KARJERAS NEDĒĻU LATVIJĀ – 2020!

Esiet sveicināti, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra skolēni un vecāki!

Jau atkal mūs pārsteidzis kārtējais ierobežojumu laiks!

Pašsaprotami, ka daudziem rodas jautājums – Vai Karjeras nedēļa notiks? 

Atbilde ir – Jā! Jo skolas dzīve taču netiek apturēta, bet gan pielāgota atbilstoši noteiktajām drošības prasībām.

Ja skolēniem ir attālinātas mācības, tad arī Karjeras nedēļas aktivitātes īstenosim attālināti. Izņemot maksas pasākumus, kas tiks pārcelti uz drošākiem laikiem.

Karjeras Nedēļa 2020 notiks no 26.-30. oktobrim ar nelielu pagarinājumu.

Šajos sarežģītos apstākļos ir izstrādāts skolas Karjeras Nedēļas aktivitāšu plāns katrai klašu grupai. Tā pamatā ir radoši pētnieciskais darbs, sākot no profesiju daudzveidības izpētes tuvākajā vidē, savās ģimenēs līdz pat profesijām mūsu skolā un sabiedrībā. Tāpat pētīsim kādu no savām iespējamām nākotnes profesijām. Izzināsim un noskaidrosim mācību priekšmetu saikni ar daudzveidīgām profesiju jomām.

Karjeras nedēļas uzdevumu veikšanā iespējamas caurvijas un sadarbība ar dažādu mācību priekšmetu pedagogiem.

Skolas mājas lapā ikviens varat iepazīties ar VIAA piedāvājumu Karjeras nedēļas pasākumiem tiešsaistē gan jauniešiem, gan arī Jums, cienījamie vecāki.

Skolēnu pētnieciskie darbi tiks izvietoti apskatei skolas mājas lapā.

KARJERAS NEDĒĻAS 2020! „KLAU! SADZIRDI UN SASKATI SAVAS IESPĒJAS!” no 26. – 30. oktobrim (turpinājums 2.11. – 11.11.) AKTIVITĀTES:

28.10.2020. plkst. 14.10 Pasākums „Prasmes un profesijas” 5. – 6. klasēm

30.10.2020 Zīmējumu izstāde „Mūsu vecāku profesijas!” 1. – 3. klasēm

30.10.2020. Radošas darbnīcas-kolāžas „Latvijā populāru cilvēku profesijas!” 4. – 6. klasēm

10.11.2020. Plakāts „Profesijas mūsu skolā!” 7. klasei

3.11.2020. Plakāts „Mūsu nākotnes profesijas!” 8. klasei

5.112020. Plakāts „Mūsu nākotnes profesijas!” 9. klasei

9.11.2020. Plakāts „Mācību priekšmetu saikne ar profesijām!” 10.klasei

3.11.2020. Plakāts „Mūsu nākotnes profesijas!” 11. klasei

11.11.2020. Plakāts- ieteikumi „Kā izvēlēties profesiju un pieņemt karjeras lēmumu?” 12. klasei

Konkurss „Uzmini profesiju!” (Laiks tiks precizēts)

28.10.2020. plkst. 10.00 Tiešsaistes pasākums jauniešiem par Latvijā pazīstamu cilvēku karjeras izvēles pieredzi. (VIAA piedāvājums – Plakāts)

27.10.2020. plkst. 19.00 Tiešsaistes diskusija vecākiem par tēmu „Paaudžu atšķirības un ģimenes loma karjeras izvēles jautājumos”. (VIAA piedāvājums – Plakāts)

*sīkāka informācija E- klases pastā individuāli

Vecākiem paredzētas animācijas, kurās ietvertas biežāk pieļautās kļūdas, vecākiem iesaistoties bērna karjeras jautājumu risināšanā:

Karjeras konsultante Lolita Eklone