Karjeras izglītības pasākums „Vai es varu?”

6. februārī 1. – 4. klašu skolēniem notika karjeras izglītības pasākums „Vai es varu?”, kurā klases spēlēja sižeta lomu rotaļas par profesijām, ar kurām sastopas ikdienā.
4.d un 1./2.d klases skolēni bija sagatavojuši lomu rotaļu “Veikalā”,
4. klases skolēni – “Skolotājs”,
3. klases skolēni – “Autobusa šoferis”,
2./3.d klases skolēni – “Policists”,
2. klases skolēni – “Bibliotēkā”,
1./2.c un 4./8.f klases skolēni sagatavoja rotaļu “Pie ārsta”.
Visas lomu rotaļas bija interesantas, labi sagatavotas, ar visiem nepieciešamiem atribūtiem. Katras klases sniegums tika pavadīts ar aplausiem. Pasākuma beigās skolēni izvērtēja klašu sniegumus un lielāko balsu skaitu saņēma 4.d un 1./2.d klašu rotaļa “Veikalā”.
Otrajā vietā 2. klases rotaļa “Bibliotēkā”, trešajā vietā- 2./3.d klases rotaļa “Policists”.
Paldies visiem skolēniem par parādītajām zināšanām, par prasmi atveidot rotaļā ikdienā vērotas situācijas, prasmi darboties komandā. Paldies internāta skolotājām par skolēnu sagatavošanu pasākumam!
1. – 4. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas vadītāja Larisa Zakrevska
09.02.2018.