Karjeras izglītības pasākums – tikšanās ar galdnieku.

10. janvārī 5. – 12. klašu skolēniem notika tikšanās ar skolas galdnieku – Vilni Kurtu. Viņš šajā profesijā strādā daudzus gadus un ir sniedzis lielu ieguldījumu mūsu skolas vides uzlabošanā – gatavojis mēbeles klasēm un internātam.

Tikšanās laikā skolēni iepazinās ar galdnieka profesiju, tās pozitīvajām pusēm, trūkumiem, darba drošības noteikumiem, kas šajā profesijā ir ļoti svarīgi.

Galdnieks pastāstīja, kā top mēbeles, piemēram, kā  koks, kas aug ilgus gadus, pārvēršas mēbelēs – krēslos, galdos, skapjos, gultās u.c. V.Kurts sniedza bērniem noderīgus padomus, kā galdnieka profesija noder dažādās dzīves situācijās.

Skolēni uzdeva dažādus ar profesiju saistītus jautājumus, piemēram, kādas zināšanas nepieciešamas darbam, vai jāprot labi zīmēt, kāpēc tieši izvēlēta šī profesija, kā notika izvēle u.c.

Tikšanās noslēgumā skolēniem tika sniegta informācija par tālākizglītības iespējām iegūt galdnieka profesiju gan pēc 9. klases, gan pēc 12. klases beigšanas.

 

 

Internāta skolotāja Baiba Šēnberga